OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

TIRNAVIA šachových nádejí

TIRNAVIA šachových nádejí ...
 
 

Pozvánka... 

 TIRNAVIA šachových nádejí 2013

Kultúrny dom Trnava-Modranka, sobota 18.mája 2013  od 9:00

  

 
 

 
 

ŠK Komplet Trnava – Modranka
a Tréningové stredisko talentovanej mládeže TIRNAVIA  šachových nádejí

s podporou mesta TRNAVA vás pozýva na 

 

Trnavský šachový festival detí a mládeže

6. ročník

TIRNAVIA šachových nádejí

*Garant turnaja: ŠK Komplet Trnava -Modranka
*Riaditeľ súťaží: Ing.Július Gajarský
*Miesto konania: Kultúrny dom Trnava - Modranka, Sereďská ul
*Termín: 18. máj 2013 (sobota)
*Prezentácia: 8:30 – 9:00 hod.
*Právo účasti:  
Chlapci a dievčatá narodení po 1. 1. 1993
(majstri aj začiatočníci, všetci, ktorí radi hrajú šach)
*Hrací systém:    
Turnaj A –  Šachová Grand Prix
Pre hráčov narodených v roku 1999 a mladších  s ratingom podľa
LOK max.1400 bodov Švajčiarsky systém na 9 kôl, tempo 2 x 15 minút na partiu
 

Turnaj B – juniori do 20 rokov (narodení 1. 1. 1993 a mladší), Švajčiarsky systém na 7 kôl, tempo 2 x 20 minút na partiu

  Hrá sa podľa pravidiel FIDE
*Štartovné:  1 Euro
*Ceny:   Ceny pre všetkých účastníkov podujatia
*Stravovanie: 
Účastníkom bude podané občerstvenie a nápoje
*Poznámka: 
Na každého nepárneho účastníka festivalu priniesť kompletnú hraciu súpravu a funkčné šachové hodiny
Prihlášky a informácie: 
Počet účastníkov prosíme nahlásiť na elektronickú adresu
gajarskyjulius@mail.t-com.sk alebo na tel. 0910 673 122 do 26.4.2012
  www.modranka-sach.wbl.sk

                        

 Tešíme sa na vašu účasť!

   
 
riaditeľ turnaja
 
 
 

 Prihlásení

Stav v GPX pred poslednými turnajmi základnej časti:
 
 Informacie o podujatí
 na iných web stránkach:
 Podujatie podporujú:
Mesto Trnava
 
 
Enel, Slovenské elektrárne
VÚC Trnava
VÚJE Trnava
  
 
 
Slovenský šachový zväz 
 
Hrajme sa
 
 
AGROFERT HOLDING
 
  
 

 


 

****   *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****   *****     *****       *****     *****   *****
Privítame vás v sobotu 28.apríla 2012...   Prihlášky:  modranka-sach@wbl.sk  
Pozvánka

 

Pozvánka... 

 TIRNAVIA šachových nádejí 2012

Kultúrny dom Trnava-Modranka, sobota 28.apríla 2012  od 9:00

  

 
 

 
 

ŠK Komplet Trnava – Modranka
a Tréningové stredisko talentovanej mládeže TIRNAVIA  šachových nádejí

s podporou mesta TRNAVA vás pozýva na 

 

Trnavský šachový festival detí a mládeže

jubilejný 5. ročník

TIRNAVIA šachových nádejí

*Garant turnaja: ŠK Komplet Trnava -Modranka
*Riaditeľ súťaží: Ing.Július Gajarský
*Miesto konania: Kultúrny dom Trnava - Modranka, Sereďská ul
*Termín: 28. apríl 2012 (sobota)
*Prezentácia: 8:30 – 9:00 hod.
*Právo účasti:  
Chlapci a dievčatá narodení po 1. 1. 1992
(majstri aj začiatočníci, všetci, ktorí radi hrajú šach)
*Hrací systém:    
Turnaj A –  Šachová Grand Prix
Pre hráčov narodených v roku 1998 a mladších  s ratingom podľa
LOK max.1400 bodov Švajčiarsky systém na 9 kôl, tempo 2 x 15 minút na partiu
 

Turnaj B – juniori do 20 rokov (narodení 1. 1. 1992 a mladší), Švajčiarsky systém na 7 kôl, tempo 2 x 20 minút na partiu

  Hrá sa podľa pravidiel FIDE
*Štartovné:  1 Euro
*Ceny:   Ceny pre všetkých účastníkov podujatia
*Stravovanie: 
Účastníkom bude podané občerstvenie a nápoje
*Poznámka: 
Na každého nepárneho účastníka festivalu priniesť kompletnú hraciu súpravu a funkčné šachové hodiny
Prihlášky a informácie: 
Počet účastníkov prosíme nahlásiť na elektronickú adresu
gajarskyjulius@mail.t-com.sk alebo na tel. 0910 673 122 do 26.4.2012
  www.modranka-sach.wbl.sk

                        

 Tešíme sa na vašu účasť!

   
 
riaditeľ turnaja
 
 
 

 Prihlásení

Stav v GPX pred poslednými turnajmi základnej časti:
 
 Informacie o podujatí
 na iných web stránkach:
 Podujatie podporujú:
Mesto Trnava
 
 
Enel, Slovenské elektrárne
VÚC Trnava
VÚJE Trnava
  
 
 
Slovenský šachový zväz 
 
Hrajme sa
 
 
 

 


 

 

Pozvánka...


 

 TIRNAVIA šachových nádejí 2011

Kultúrny dom Trnava-Modranka, sobota 14.mája 2011  od 9:00

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ŠK Komplet Trnava – Modranka
a Tréningové stredisko talentovanej mládeže TIRNAVIA  šachových nádejí

s podporou mesta TRNAVA vás pozýva na 

 

Trnavský šachový festival detí a mládeže

4. ročník

TIRNAVIA šachových nádejí

v rámci Regionálneho šachového festivalu detí a mládeže

*Garant turnaja: ŠK Komplet Trnava -Modranka
*Riaditeľ súťaží: Ing.Július Gajarský
*Miesto konania: Kultúrny dom Trnava - Modranka, Sereďská ul
*Termín: 14. máj 2011 (sobota)
*Prezentácia: 8:30 – 9:00 hod.
*Právo účasti:  
Chlapci a dievčatá narodení po 1. 1. 1991
(majstri aj začiatočníci, všetci, ktorí radi hrajú šach)
*Hrací systém:    
Turnaj A –  Šachová Grand Prix
Pre hráčov narodených v roku 1997 a mladších  s ratingom podľa
LOK max.1550 bodov Švajčiarsky systém na 9 kôl, tempo 2 x 15 minút na partiu
 

Turnaj B – juniori do 20 rokov (narodení 1. 1. 1991 a mladší), Švajčiarsky systém na 7 kôl, tempo 2 x 20 minút na partiu

  Hrá sa podľa pravidiel FIDE
*Štartovné:  1 Euro
*Ceny:   Ceny pre všetkých účastníkov podujatia
*Stravovanie: 
Účastníkom bude podané občerstvenie a nápoje
*Poznámka: 
Na každého nepárneho účastníka festivalu priniesť kompletnú hraciu súpravu a funkčné šachové hodiny
Prihlášky a informácie: 
Počet účastníkov prosíme nahlásiť na elektronickú adresu
gajarskyjulius@mail.t-com.sk alebo na tel. 0910 673 122 do 12.5.2011
  www.modranka-sach.wbl.sk

    

   

                         

 Tešíme sa na vašu účasť!

 
riaditeľ turnaja
 
 

 
 Prihlásení

Stav v GPX pred poslednými turnajmi základnej časti:
 
 Informacie o podujatí
 na iných web stránkach:
 Podujatie podporujú:
Mesto Trnava
 
 
Enel, Slovenské elektrárne
VÚC Trnava
VÚJE Trnava
  
 
 
Slovenský šachový zväz 
Obchodno zábavné centrum
MAX Trnava
 
 
 
 
Informácie a výsledky z TIRNAVIE šachových nádejí 2010...
TIRNAVIA
šachových nádejí 2010
 Trnava - Modranka
24.apríla 2010
TIRNAVIA
šachových nádejí 2010
 Trnava - Modranka
24.apríla 2010
TIRNAVIA
šachových nádejí 2010


   
 

 
 
 
  
 
 
Víťazi
TIRNAVIE šachových nádejí 2010

 
 
 

Spravodajstvo z  podujatia  a fotodokumentácia sa spracovávajú a postupne budú dopĺňané na stránku.
 
Prosíme o trpezlivosť
  

Turnaj A
GRAND PRIX
 
1.Jablonický Martin 9b.
(ŠK Komplet Mordanka)
2.Takacs Brian 8 b.
(ŠK Dvory nad Žitavou)
3.Hucko Michal 7 b.
(MŠKTrstená)
Šachový festival
detí a mládeže
TIRNAVIA
šachových nádejí
2010


pozná víťazov
Kompletné výsledky

Turnaj B
juniori do 20 rokov

1.Čajka Tibor 5,5 b.
(ŠK Osuské)
2.Kováč Andrej 5,5 b.
(KŠN Bratislava)
3.Jozefek Michal 5 b.
(ŠK Osuské)
Poďakovanie:
všetkým, ktorí pomohli a prispeli k vydarenému priebehu podujatia -
Július Gajarský
riaditeľ turnaja
 

Víťazi kategórii
v turnaji
GRAND PRIX
***
TIRNAVIA
šachových nádejí bol posledným turnajom v základnej časti GPX
 
 
Do 8 rokov:
  Dievčatá D8
Hilovská Eva 5 b.
(ZŠ Dojč)
Chlapci CH8
Bača Juraj 6 b.
(CVČ Malacky)
Do 11 rokov:
Dievčatá D11
Urbanová Alexandra 5,5 b.
(ŠK Komplet Trnava-Modranka)
Chlapci CH11
Martin Jablonický 9 b.
(ŠK Komplet Trnava-Modranka)
Do 14 rokov:
Dievčatá D14
Tomovicsová Evelína 7 b.

(ŠK Senec)
Chlapci CH14
Takács Brian 8 b.
(ŠK Dvory nad Žitavou)
Na podujatí sa zúčastnilo 150 mladých šachistov !!! 
 
V Turnaji  A (GPX)
119 účastníkov !!
 
V Turnaji B (juniori U 20)
31 účastníkov.
 
Pekné a dôstojnéívyvrcholenie základnej časti  Grand Prix mládeže 2009/2010". 

   
 
 

 
Podujatie podporili
 
Mesto Trnava
VÚC Trnava
 
 
Enel, Slovenské elektrárne
VÚJE Trnava
 
COOP Jednota
Nupseso Group
SŠZ
 
 
Informácie a výsledky z TIRNAVIE šachových nádejí 2010...
 
TIRNAVIA
šachových nádejí 2010
 Trnava - Modranka
24.apríla 2010
TIRNAVIA
šachových nádejí 2010
 Trnava - Modranka
24.apríla 2010
TIRNAVIA
šachových nádejí 2010
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Víťazi
TIRNAVIE šachových nádejí 2010

 
 
 

Spravodajstvo z  podujatia  a fotodokumentácia sa spracovávajú a postupne budú dopĺňané na stránku.
 
Prosíme o trpezlivosť
  

Turnaj A
GRAND PRIX
 
1.Jablonický Martin 9b.
(ŠK Komplet Mordanka)
2.Takacs Brian 8 b.
(ŠK Dvory nad Žitavou)
3.Hucko Michal 7 b. (MŠKTrstená)
Šachový festival
detí a mládeže
TIRNAVIA
šachových nádejí
2010


pozná víťazov
Kompletné výsledky

Turnaj B
juniori do 20 rokov

1.Čajka Tibor 5,5 b.
(ŠK Osuské)
2.Kováč Andrej 5,5 b.
(KŠN Bratislava)
3.Jozefek Michal 5 b.
(ŠK Osuské)
Poďakovanie:
všetkým, ktorí pomohli a prispeli k vydarenému priebehu podujatia -
Július Gajarský
riaditeľ turnaja
 

Víťazi kategórii
v turnaji
GRAND PRIX
***
TIRNAVIA
šachových nádejí bol posledným turnajom v základnej časti GPX
 
 
Do 8 rokov:
  Dievčatá D8
Hilovská Eva 5 b.
(ZŠ Dojč)
Chlapci CH8
Bača Juraj 6 b.
(CVČ Malacky)
Do 11 rokov:
Dievčatá D11
Urbanová Alexandra 5,5 b.
(ŠK Komplet Trnava-Modranka)
Chlapci CH11
Martin Jablonický 9 b.
(ŠK Komplet Trnava-Modranka)
Do 14 rokov:
Dievčatá D14
Tomovicsová Evelína 7 b.

(ŠK Senec)
Chlapci CH14
Takács Brian 8 b.
(ŠK Dvory nad Žitavou)
Na podujatí sa zúčastnilo 150 mladých šachistov !!! 
 
V Turnaji  A (GPX)
119 účastníkov !!
 
V Turnaji B (juniori U 20)
31 účastníkov.
 
Pekné a dôstojnéívyvrcholenie základnej časti  Grand Prix mládeže 2009/2010".
   
 

 
Podujatie podporili
 
Mesto Trnava
VÚC Trnava
 
 
Enel, Slovenské elektrárne
VÚJE Trnava
 
COOP Jednota
Nupseso Group
SŠZ
 
 
 
Pozvánka...
* * * Pozývame vás * * * sobota 24.apríla 2010 * * * Kultúrny dom Trnava - Modranka * * * TIRNAVIA šachových nádejí 2010  * * *

Pripravujeme turnaj detí a mládeže... 24.4.2010

* TIRNAVIA šachových nádejí 2010

Propozície
 
 
 
 
 
 

 

 TIRNAVIA šachových nádejí 2010

Kultúrny dom Trnava-Modranka, sobota 24.apríla od 9:00

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ŠK Komplet Trnava – Modranka
a Tréningové stredisko talentovanej mládeže TIRNAVIA  šachových nádejí

s podporou mesta TRNAVA vás pozýva na 

 

Trnavský šachový festival detí a mládeže

3. ročník

TIRNAVIA šachových nádejí

v rámci Regionálneho šachového festivalu detí a mládeže

*Garant turnaja: ŠK Komplet Trnava -Modranka
*Riaditeľ súťaží: Ing.Július Gajarský
*Miesto konania: Kultúrny dom Trnava - Modranka, Sereďská ul
*Termín: 24. apríl 2010 (sobota)
*Prezentácia: 8:30 – 9:00 hod.
*Právo účasti:  
Chlapci a dievčatá narodení po 1. 1. 1990
(majstri aj začiatočníci, všetci, ktorí radi hrajú šach)
*Hrací systém:    
Turnaj A –  Šachová Grand Prix
Pre hráčov narodených v roku 1996 a mladších  s ratingom podľa
LOK max.1550 bodov Švajčiarsky systém na 9 kôl, tempo 2 x 15 minút na partiu
 

Turnaj B – juniori do 20 rokov (narodení 1. 1. 1990 a mladší), Švajčiarsky systém na 7 kôl, tempo 2 x 20 minút na partiu

  Hrá sa podľa pravidiel FIDE
*Štartovné:  1 Euro
*Ceny:   Ceny pre všetkých účastníkov podujatia
*Stravovanie: 
Účastníkom bude podané občerstvenie a nápoje
*Poznámka: 
Na každého nepárneho účastníka festivalu priniesť kompletnú hraciu súpravu a funkčné šachové hodiny
Prihlášky a informácie: 
Počet účastníkov prosíme nahlásiť na elektronickú adresu
gajarskyjulius@mail.t-com.sk alebo na tel. 0910 673 122 do 20.4.2010
  www.modranka-sach.wbl.sk

       

 

   

                         

 Tešíme sa na vašu účasť!

 
riaditeľ turnaja
 
 

 
 Prihlásení

Stav v GPX pred poslednými turnajmi základnej časti:
 
 Informacie o podujatí
 na iných web stránkach:
 Podujatie podporujú:
Mesto Trnava
 
 
Enel, Slovenské elektrárne
VÚC Trnava
VÚJE Trnava
 
 
 
 
Slovenský šachový zväz
 
 
Obchodno zábavné centrum
MAX Trnava
 
 
 
 
 

Informácie - TIRNAVIA šachových nádejí 2010...
 

 ***TIRNAVIA šachových nádejí 2009*  Poznámky, informácie
 
* Organizačné zabezpečenie
 
  ŠK Komplet Trnava - Modranka

Zabezpečenie šachového festivalu detí a mládeže

 

Za organizačný výbor ŠKKomplet Trnava - Modranka

Ing.Július Gajarský

 

Informácie o podujatí na strákach SŠZ chess.sk/index.php 

  
 Možnosť dozvedieť sa odpovede na otázky k TIRNAVII šachových nádejí

Kontakt...
Július Gajarský    

Spartakovská 3
917 00 Trnava

e-mail: Gajarský Július
gajarskyjulius@mail.t-com.sk

Hracia miestnosť
 
* Priestory kultúrneho domu v Trnave  - Modranke
 
Ilustračné zábery hracej miestnosti počas
šachového festivalu detí
a mládeže
TIRNAVIA šachových nádejí 2008 a 2009
 
Kde nájdete miesto podujatia:
Kultúrny dom Trnava - Modranka
 
Sereďská ulica
(na rohu Sereďskej a Olivovej ulice)
 
Prístup do Modranky - z diaľnice odbočiť na Trnavu pri príchode do Trnavy ďalej sledovať smer - Modranka... 
     
 
 

 

****   *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****   *****     *****       *****     *****   *****
Privítame vás 14.mája 2011...   Prihlášky: 
modranka-sach@wbl.sk  

Pozvánka
TIRNAVIA
šachových nádejí 2011
 Trnava - Modranka
14.mája 2011
TIRNAVIA
šachových nádejí 2011
Trnava - Modranka
14.mája 2011
TIRNAVIA
šachových nádejí 2011

 

 
  
 


 
   
Šachový festival
detí a mládeže
Šachový festival
detí a mládeže
Šachový festival
detí a mládeže
Šachový festival
detí a mládeže
Šachový festival
detí a mládeže

TIRNAVIA
šachových nádejí 2012
 Trnava - Modranka
28.apríla 2012
TIRNAVIA
šachových nádejí 2012
Trnava - Modranka
28.apríla 2012
TIRNAVIA
šachových nádejí 2012
 

    

 
 
 

Šachový festival
detí a mládeže
Šachový festival
detí a mládeže
Šachový festival
detí a mládeže
Šachový festival
detí a mládeže
Šachový festival
detí a mládeže
Vianočná TIRNAVIA šachových nádejí 2009...
 
 
Výsledky na  chess-results.com/tnr28494.aspx 
Trnava, 19.12.2009

***Vianočná

TIRNAVIA

šachových nádejí

2009

 


Telegraficky výsledky z Vianočnej TIRNAVIE šachových nádejí 2009

Turnaja sa zúčastnilo 77 mladých šachistov.

 

Víťazom turnaja Grand Prix sa stal

1. Matej Michálek zo Sparty Pov. Bystrica  s 7,5 bodmi

pred trojicou domácich nádejí z  v poradí:

2.Rastislav Kavoň ŠK Komplet Trnava-Modranka 7 bodov

3.Maroš Ležovič ŠK Komplet Trnava-Modranka7 bodov

4.Jakub Nguyen ŠK Komplet Trnava-Modranka 6,5 bodu

......

Turnaj B vyhral

Matúš Mackovič z Lokomotívy Trnava

 

Kompletné výsledky

http://chess-results.com/tnr28494.aspx?lan=1 

FOTODOKUMENTÁCIA

picasaweb.google.sk/sachisti/VianocnaTirnavia19122009#  

 
 
 
 
 
 
 
D08
Mária Závodná
(ŠK Štefanov)
C08
Janko Osadský
(ŠK Láb)
D11
Anna Vrtiaková
(KŠN Bratislava)
C11
Rasťo Kavoň
(Komplet Modranka)
D14
Evelína Tomovicsová
(ŠK Senec)
C14
Matej Michálek
(Sparta P.Bystrica)
Najlepší v jednotlivých kategóriách Grand Prix
 
Informácie a výsledky...
TIRNAVIA
šachových nádejí 2009
 Trnava - Modranka
17.mája 2009
TIRNAVIA
šachových nádejí 2009
 Trnava - Modranka
17.mája 2009
TIRNAVIA
šachových nádejí 2009

     

 
 
 
  
 
 

 
 
 

Spravodajstvo z  podujatia  a fotodokumentácia sa spracovávajú a postupne budú dopĺňané na stránku.
 
Prosíme o trpezlivosť
 
 

Turnaj A
GRAND PRIX
 
1.Hrstka Samuel 7,5 b.
(NŠK Nitra)
2.Kavoň Rastislav 7 b.
(ŠK Komplet Modranka)
3.Špaček Oliver 7 b.
(ŠKTrenčín)

Tirnavia0509_mladsi.XLS [37 KB]  
Šachový festival
detí a mládeže
TIRNAVIA
šachových nádejí
2009


pozná víťazov
Kompletné výsledky


Turnaj B
juniori do 20 rokov

1.Amrich Martin 6 b.
(NŠK Nitra)
2.Čajka Tibor 5,5 b.
(ŠK Osuské)
3.Berger Patrik 5 b.
(ŠKSkalica)

Tirnavia0509_starsi.XLS [24 KB]  
Poďakovanie:
všetkým, ktorí pomohli a prispeli k vydarenému priebehu podujatia -
Július Gajarský
riaditeľ turnaja
 

Víťazi kategórii
v turnaji
GRAND PRIX
***
TIRNAVIA
šachových nádejí bol posledným turnajom v základnej časti GP
Do 8 rokov:
  Dievčatá D8
Trojková Michalea 4 b.
(ŠK Osuské)
Chlapci CH8
Blohberger Felix 5 b.
(Wien)
Do 11 rokov:
Dievčatá D11
Meszárosová Eva 6 b.
(ŠK Dvory nad Žitavou)
Chlapci CH11
Kavoň Rastislav 7 b.
(ŠK Komplet Trnava-Modranka)
Do 14 rokov:
Dievčatá D14
Tomovicsová Evelína 6,5 b.

(ŠK Senec)
Chlapci CH14
Hrstka Samuel 7,5 b.
(NŠK Nitra)
Na podujatí sa zúčastnilo 133 mladých šachistov 
 
V Turnaji  A
102 účastníkov !!
V Turnaji B
31 účastníkov.
 
Bolo to naozaj veľmi pekné
vyvrcholenie Festivalu aj základnej časti Grand Prix". 
     
 

 
Podujatie podporili
 
Mesto Trnava
VÚC Trnava
 
 
Enel, Slovenské elektrárne
VÚJE Trnava
 
Obchodno zábavné centrum
MAX Trnava
 

Možnosť účastníkov festivalu pridať postrehy,názory,komentáre ... modranka-sach.wbl.sk/TIRNAVIA_sachovych_nadeji__forum.html

 

Spravodajstvo zo šachového festivalu detí a mládeže TIRNAVIA šachových nádejí 2009

 

 

* * * Pozývame vás * * * nedeľa 17.mája 2009 * * * Kultúrny dom Trnava - Modranka * * * TIRNAVIA šachových nádejí 2009  * * *

 


****   *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****   *****     *****       *****     *****   *****
Privítame vás 17.mája...   Prihlášky: 
gajarskyjulius@mail.t-com.sk  

Pozvánka

 

 


 

 

 TIRNAVIA šachových nádejí 2009

Kultúrny dom Trnava-Modranka, nedeľa 17.mája od 9:00

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ŠK Komplet Trnava – Modranka
v spolupráci s ŠK Lokomotíva Trnava a ŠK Hydina Cífer

s podporou mesta TRNAVA vás pozýva na 

 

Trnavský šachový festival detí a mládeže

2. ročník

TIRNAVIA šachových nádejí

v rámci 8.ročníka Regionálneho šachového festivalu detí a mládeže

*Garant turnaja: ŠK Komplet Trnava -Modranka
*Riaditeľ súťaží: Ing.Július Gajarský
*Miesto konania: Kultúrny dom Trnava - Modranka, Sereďská ul
*Termín: 17. máj 2009 (nedeľa)
*Prezentácia: 8:30 – 9:00 hod.
*Právo účasti:  
Chlapci a dievčatá narodení po 1. 1. 1989
(majstri aj začiatočníci, všetci, ktorí radi hrajú šach)
*Hrací systém:    
Turnaj A –  Šachová Grand Prix
Pre hráčov narodených v roku 1995 a mladších  s ratingom podľa
LOK max.1550 bodov Švajčiarsky systém na 9 kôl, tempo 2 x 15 minút na partiu
 

Turnaj B – juniori do 20 rokov (narodení 1. 1. 1989 a mladší), Švajčiarsky systém na 7 kôl, tempo 2 x 20 minút na partiu

  Hrá sa podľa pravidiel FIDE
*Štartovné: Neplatí sa
*Ceny:   Ceny pre všetkých účastníkov podujatia
*Stravovanie: 
Účastníkom bude podané občerstvenie a nápoje
*Poznámka: 
Na každého nepárneho účastníka festivalu priniesť kompletnú hraciu súpravu a funkčné šachové hodiny
Prihlášky a informácie: 
Počet účastníkov prosíme nahlásiť na elektronickú adresu
gajarskyjulius@mail.t-com.sk alebo na tel. 0910 673 122 do 12.5.2009
  www.modranka-sach.wbl.sk

       

 

   

                         

 Tešíme sa na vašu účasť!

 
riaditeľ turnaja
 
 

 
 Prihlásení k 15.5.2009
 
Stav v GPX pred poslednými turnajmi základnej časti:

 
 Informacie o podujatí
 na iných web stránkach:
 Podujatie podporujú:
Mesto Trnava
 
 
Enel, Slovenské elektrárne
VÚC Trnava
VÚJE Trnava
 
 
 
 
Slovenský šachový zväz
 
 
Obchodno zábavné centrum
MAX Trnava
 
 
 
 
 

Informácie - TIRNAVIA šachových nádejí 2009...
 

 ***TIRNAVIA šachových nádejí 2009*  Poznámky, informácie
 
* Organizačné zabezpečenie
 
  ŠK Komplet Trnava - Modranka

Zabezpečenie šachového festivalu detí a mládeže

 

Za organizačný výbor ŠKKomplet Trnava - Modranka

Ing.Július Gajarský

 

Informácie o podujatí na strákach SŠZ chess.sk/index.php 

  
 Možnosť dozvedieť sa odpovede na otázky k TIRNAVII šachových nádejí

Kontakt...
Július Gajarský    

Spartakovská 3
917 00 Trnava

e-mail: Gajarský Július
gajarskyjulius@mail.t-com.sk

Hracia miestnosť
 
* Priestory kultúrneho domu v Trnave  - Modranke
 
Ilustračné zábery hracej miestnosti počas
šachového festivalu detí
a mládeže
TIRNAVIA šachových nádejí 2008
 
Kde nájdete miesto podujatia:
Kultúrny dom Trnava - Modranka
 
Sereďská ulica
(na rohu Sereďskej a Olivovej ulice)
 
Prístup do Modranky - z diaľnice odbočiť na Trnavu pri príchode do Trnavy ďalej sledovať smer - Modranka... 
     
 
 
Spomienka na 1.ročník  - TIRNAVIA šachových nádejí 2008...
 

Víťaz Turnaja A Martin Majtán
 
 

Turnaj A
GRAND PRIX
 
1.Majtán Martin 8 b.
(Zentiva Hlohovec)
2.Kerdík Adam 7,5 b.
(ŠK Ružomberok)
3.Puškár Peter 7 b.
(Lokomotíva Trnava)

Tirnavia_2008_-_mladsi.XLS (22 KB)

Šachový festival
detí a mládeže
TIRNAVIA
šachových nádejí
2008


  Kompletné výsledky
chess-results.com/Tnr13567.aspx
chess-results.com/Tnr13568.aspx

Turnaj B
juniori do 20 rokov

1.Lipták Dušan 6,5 b.
(Hydina Cífer)
2.Bjel Ján 5,5 b.
(ZŠK Vrbové - šach)
3.Markuliak Mário  5 b.
(Hydina Cífer)

Tirnavia_2008_-_starsi.XLS (10 KB)

Víťaz Turnaja B Dušan Lipták

 

Víťazi kategórii
v turnaji
GRAND PRIX
***
TIRNAVIA
šachových nádejí bol 57.turnajom GP
Do 8 rokov:
Dievčatá D08
Vrtiaková Anna 4 b.
(KŠN Bratislava)
Chlapci C08
Durdy Marek 5 b.
(MŠ a ZŠ Trakovice)
Do 11 rokov:
Dievčatá D11
Sučíková Svetlana 6 b.
(ŠK SZŠ Čelovce)
Chlapci C11
Majtán Martin 8 b.
(Zentiva Hlohovec)
Do 14 rokov:
Dievčatá D14
Škrabáková Katarína  6,5b.

(ŠK Sparta P.Bystrica)
Chlapci C14
Kerdík Adam 7,5 b.
(ŠK Ružomberok)

Poďakovanie:
všetkým, ktorí prispeli k vydarenému priebehu podujatia

Július Gajarský
riaditeľ turnaja


 
    V turnaji B hralo 25 mladých šachistov
 
 

 
modranka-sach.wbl.sk/TIRNAVIA_sachovych_nadeji__forum.html

 
    
 

Spravodajstvo zo šachového festivalu detí a mládeže TIRNAVIA šachových nádejí 2008


Trnavský šachový festival detí a mládeže

1. ročník

TIRNAVIA šachových nádejí 2008

v rámci 7.ročníka Regionálneho šachového festivalu detí a mládeže, 7.kolo

 

Šachový festival usporiadali ŠK Komplet Trnava Modranka v spolupráci s ŠK Lokomotíva Trnava a ŠK Hydina Cífer, za podpory  mesta Trnava. Podujatie sa uskutočnilo v sobotu 31.mája 2008 od 9:00 do cca 17:00 v kultúrnom dome v Modranke. Zúčastnilo sa ho 120 účastníkov – 95 v turnaji A, 25 v turnaji B.

 

Výsledky:                   Turnaj A –  Šachová Grand Prix – 95 účastníkov

   Pre hráčov narodených v roku 1994 a mladších

  s ratingom podľa LOK maximálne 1550 bodov

Švajčiarsky systém na 9 kôl, tempo 2 x 15 minút na partiu

 

1.Majtán Martin 8 b. (Zentiva Hlohovec)

2.Kerdík Adam 7,5 b. (ŠK Ružomberok)

3.Puškár Peter 7 b. (Lokomotíva Trnava) 

                                 

                                    Víťazi jednotlivých kategórií

Dievčatá D08: Vrtiaková Anna 4 b. (KŠN Bratislava)

Chlapci C08:   Durdy Marek 5 b. (MŠ a ZŠ Trakovice)

 

Dievčatá D11: Sučíková Svetlana 6 b. (ŠK SZŠ Čelovce)

Chlapci C11:   Majtán Martin 8 b.(Zentiva Hlohovec)

 

Dievčatá D14: Škrabáková Katarína  6,5b. (ŠK Sparta P.Bystrica)

Chlapci C14:   Kerdík Adam 7,5 b. (ŠK Ružomberok)

 

Turnaj B – do 20 rokov  25 účastníkov

(narodení 1. 1. 1988 a mladší),

Švajčiarsky systém na 7 kôl, tempo 2 x 20 minút na partiu

 

1. Lipták Dušan 6,5 b.(Hydina Cífer)

2. Bjel Ján 5,5 b. (ZŠK Vrbové - šach)

3. Markuliak Mário  5 b. (Hydina Cífer)

 

Kompletné výsledky a fotodokumentácia z podujatia sú zverejnené na

www.modranka-sach.wbl.sk

a tiež na stránke SŠZ

http://chess-results.com/Tnr13567.aspx?lan=4

http://chess-results.com/Tnr13568.aspx?lan=4

 

Ďakujeme za účasť a podporu podujatia!

 

Stručný sumár z trnavského šachového festivalu detí a mládeže

TIRNAVIA šachových nádejí 2008

 

 

Podujatie zorganizovali ŠK Komplet Trnava – Modranka v spolupráci s ŠK Lokomotíva Trnava a ŠK Hydina Cífer a podporou mesta Trnava. Hralo sa v sobotu 31.mája 2008 v kultúrnom dome v Modranke. Spravodajstvo a výsledky turnaja sú uverejňované na stránke www.modranka-sach.wbl.sk.

Turnaja sa zúčastnilo 120 detí v dvoch turnajoch (z Ružomberka, Holiča, Nitry, Čeloviec (okr. V.Krtíš), Senca, Piešťan, Bratislavy, Považskej Bystrice, Budmeríc, Štefanova, Skalice, Senice, Krasnian, Vrbového - ale i "domácich" z Modranky, Trnavy, Cífera, Šúroviec, Trakovíc.., s doprovodom, ktorý tvorili rodičia, tréneri čí kamaráti súťažiacich, ako aj návštevníkov turnaja prizerajúcich sa bolo v Kultúrnom dome viac ako 250 účastníkov podujatia.

 

Víťazi oboch hlavných turnajov TIRNAVIE šachových nádeji 2008 - turnaj A započítavaný do GRAND PRIX  vyhral spomedzi 95 účastníkov Martin Majtán zo Zentivy Hlohovec s 8 bodmi, turnaj B juniorov do 20 rokov vyhral Dušan Lipták z SK Hydina Cífer so 6,5 bodmi - získali víťazné poháre a medaily. Medailami boli dekorovaní aj víťazi jednotlivých kategórii v turnaji Grand Prix chlapci i dievčatá do 8, 11 a 14 rokov. Podrobnejší prehľad výsledkov je uvedený v priloženom súbore i kompletných výsledkových listinách. Pre všetkých účastníkov boli pripravené ceny a spomienkové predmety - a keďže turnaj bol zároveň aj oslavou MDD všetci dostali nejaký darček - ako aj sladkú odmenu - kúsok zo "šachovej torty" (možno vidieť na fotodokumentácii na www.modranka-sach.wbl.sk).

 

Festival nebol len šachovým zápolením, ale tiež mal deti zabaviť a k tomu bol pripravený, sprievodný kultúrny program. Deti zo základnej školy v Modranke vystavili v sále KD svoje výtvarné práce so šachovou tématikou, ktorými pozdravili svojich rovesníkov a účastníkov podujatia.  Pri slávnostnom otvorení vystúpil krúžok historického šermu "Kompánia trnavských žoldnierov".  V závere turnaja, pred vyhlásením výsledkov spestrili program žiacky zo základnej školy v Modranke s tanečným vystúpením a nakoniec, pred ukončením podujatia zaspievali dve piesne zo svojho CD "Slnečné piesne".

 

Organizátori sa postarali i o občerstvenie účastníkov. Všetky deti dostali poukaz na občerstvenie - chutnú čerstvú pizzu, nápoj a dva sladké dezerty...

 

Bolo toho ešte veľa, ale do reportáže aspoň toľko. O celom priebehu šachového festivalu detí a mládeže TIRNAVIA šachových nádeji 2008 pripravujeme CD (kompletnú fotodokumentáciu, výsledky, video zostrih z vyhlasovania výsledkov a kultúrneho vystúpenia deti zo ZŠ Modranka...). Z podujatia pripravila mestská televízia Trnava reportáž, ktorá bude odvysielaná v MTT vo štvrtok 5.6.2008.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a zabezpečení podujatia a pričinili sa o úspešný priebeh šachového festivalu deti a mládeže TIRNAVIA šachových nádejí.  Špeciálne poďakovanie vyslovujeme pani poslankyni A. Petkovej za jej podporu a pomoc pri organizovaní nášho podujatia.

 

V Trnave, 1.júna 2008

 

Za organizátorov  šachového festivalu deti a mládeže TIRNAVIA šachových nádejí 2008

 

 Ing.Július Gajarský

riaditeľ turnaja

Článok o podujatí v regionálnych novinách

 
 

 
 
 

TIRNAVIA
šachových nádejí 2009
 Trnava - Modranka
17.mája 2009
TIRNAVIA
šachových nádejí 2009
Trnava - Modranka
17.mája 2009
TIRNAVIA
šachových nádejí 2009

 

 
  
 


 
   
Šachový festival
detí a mládeže
Šachový festival
detí a mládeže
Šachový festival
detí a mládeže
Šachový festival
detí a mládeže
Šachový festival
detí a mládeže

Pripravujeme turnaj detí a mládeže... 17.5.2009

* TIRNAVIA šachových nádejí 2009

Propozície
 
 

 

 

Trnavský šachový festival detí a mládeže

2. ročník

TIRNAVIA šachových nádejí 2009

v rámci 8.ročníka Regionálneho šachového festivalu detí a mládeže

 

Šachový festival usporiadal šachový klub ŠK Komplet Trnava-Modranka v spolupráci s ŠK Lokomotíva Trnava a ŠK Hydina Cífer, za podpory  mesta Trnava a Trnavského samosprávneho kraja. Podujatie sa uskutočnilo v nedeľu 17.mája 2009 od 9:00 do cca 16:30 v kultúrnom dome v Modranke.  Podujatia  sa zúčastnilo  133 účastníkov – 102 v turnaji A, 31 v turnaji B.

 

Výsledky:                   Turnaj A –  Šachová Grand Prix – 102 účastníkov

   Pre hráčov narodených v roku 1995 a mladších

  s ratingom podľa LOK maximálne 1550 bodov

Švajčiarsky systém na 9 kôl, tempo 2 x 15 minút na partiu

 

1. Hrstka Samuel (NŠK Nitra) 7,5 b.

2. Kavoň Rastislav (ŠK Komplet Trnava-Modranka) 7 b.

3. Špaček Oliver (ŠK Trenčín) 7 b.

                                 

                                    Víťazi jednotlivých kategórií:

Dievčatá D08: Trojková Michaela (ŠK Osuské) 4 b.

Chlapci C08:   Blohberger Felix (Wien) 5 b..

 

Dievčatá D11:  Meszárosov=a Eva (ŠK Dvory nad Žitavou) 6 b.

Chlapci C11:   Kavoň Rastislav (ŠK Komplet Trnava-Modranka) 7 b.

 

Dievčatá D14: Tomovicsová Evelína (ŠK Senec) 6,5 b.

Chlapci C14:   Hrstka Samuel (NŠK Nitra)  7,5 b.

 

Turnaj B – do 20 rokov  31 účastníkov

(narodení 1. 1. 1989 a mladší),

Švajčiarsky systém na 7 kôl, tempo 2 x 20 minút na partiu

 

1. Amrich Martin  (NŠK Nitra) 6 b.

2. Čajka Tibor (ŠK Osuské) 5,5 b.

3. Berger Patrik (ŠK Skalica) 5 b.

 

Kompletné výsledky a fotodokumentácia z podujatia sú zverejnené na

www.modranka-sach.wbl.sk

a tiež na stránke SŠZ

chess.sk/index.php  

 

Ďakujeme za účasť a podporu podujatia!

 

Stručný sumár z trnavského šachového festivalu detí a mládeže

TIRNAVIA šachových nádejí 2009


 Podujatie zorganizoval šachový klub ŠK Komplet Trnava–Modranka v spolupráci s ŠK Lokomotíva Trnava,  ŠK Hydina Cífer a s podporou mesta Trnava. Hralo sa v nedeľu 17.mája 2009 v kultúrnom dome v Trnave-Modranke. Spravodajstvo a výsledky turnaja sú uverejnené na stránke www.modranka-sach.wbl.sk.

Turnaja sa zúčastnilo 133 detí  v dvoch turnajoch (z Nitry, Trenčína, Piešťan, Dvorov nad Žitavou, Nových Zámkov, Bratislavy, D.Stredy, Senca, Štefanova, Osuského, V.Medera, Budmeríc, Hlohovca, Devínskej N. Vsi, Senice, Modry, Brezovej, .Skalice., Krasňan, .Šúroviec, Trakovíc a po prvý raz aj nádeje z Rakúska, z Viedne - ale i "domácich" z Modranky a Trnavy ..., s doprovodom, ktorý tvorili rodičia, tréneri čí kamaráti súťažiacich, ako aj návštevníkov turnaja prizerajúcich sa bolo v Kultúrnom dome viac ako 250 účastníkov podujatia.

 

Víťazi oboch hlavných turnajov TIRNAVIE šachových nádejí 2009, ktoré sa hrali v rámci 8.ročníka šachového festivalu  detí a mládeže - turnaj A mladých šachistov do 14 rokov,  započítavaný do GRAND PRIX  vyhral spomedzi  102 účastníkov Samuel Hrstka  z NŠK Nitra so 7,5 bodmi pred domácim talentom - ešte ani desaťročným - Rasťom Kavoňom z ŠK Komplet Trnava-Modranka, ktorý získal len o pol boda menej a Oliverom Špačkom z ŠK Trenčín.  Turnaj B do 20 rokov vyhral  za účasti 31 juniorov so 6 bodmi  Martin Amrich z NŠK Nitra pred Tiborom Čajkom z ŠK Osuské a Patrikom Bergerom zo Skalice.Víťazi oboch turnajov získali víťazné poháre a medaily. Medailami boli dekorovaní aj víťazi jednotlivých kategórii v turnaji Grand Prix chlapci i dievčatá do 8, 11 a 14 rokov. Podrobnejší prehľad výsledkov je uvedený v priloženom súbore i kompletných výsledkových listinách. Pre všetkých účastníkov boli pripravené vecné ceny, spomienkové predmety a darčeky , občestvenie zdarma  a na záver turnaja sa delila aj sladká odmena a každý dostal  kúsok z veľkej  "šachovej torty" (možno vidieť na fotodokumentácii na www.modranka-sach.wbl.sk).

 

Festival nebol len šachovým zápolením, tiež mal deti zabaviť a zblížiť, k čomu prispeli pv kostýmoch detský princ a princezná s malým mušketierom a určite k tomu prispelo aj to, že v tomto ročníku festival získal účastou malých šachistov z Viedne  aj medzinárodný charakter... 

Bolo toho ešte viacej čo zostane v pamäti účastníkov, ale do reportáže aspoň toľko.

O celom priebehu šachového festivalu detí a mládeže TIRNAVIA šachových nádejí 2009 pripravujeme kompletnú fotodokumentáciu, výsledky....  Z podujatia pripravila mestská televízia Trnava reportáž, ktorá bude odvysielaná v spravodajstve MTT.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a zabezpečení podujatia a pričinili sa o úspešný priebeh šachového festivalu detí  a mládeže TIRNAVIA šachových nádejí 2009. 

 

V Trnave, 18.mája 2009

 

Za organizátorov  šachového festivalu deti a mládeže TIRNAVIA šachových nádejí 2009

 

 Ing.Július Gajarský

riaditeľ turnaja