Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

HistoriaHistória šachu v Modranke

Spracováva sa a priebežne dopĺňa...  Pripravené z materiálov, archívov a spomienok priaznivcov šachu v Modranke

  Stručne z histórie


Základy šachu v Modranke v 50 - tych rokoch minulého storočia. Pred vytvorením samostatného šachového oddielu hrávali viacerí hráči  z Modranky v Lokomotíve Trnava


V šesťdesiatych rokoch  - oživenie šachu v Modranke - do Modranky sa presťahoval Ján Kozinka a vytvoril šachový oddiel, ktorý hrával majstrovské súťaže.

Sedemdesiate a osemdesiate roky - šachové družstvá hrali v rámci TJ Štavbár OSP Modranka. Do Modranky prišlo niekoľko hráčov, ktorí  pomohli dostať Modranku do krajských súťaží. 

Deväťdesiate roky  - prechod pod hlavičku Komplet Modranka. Účasť v 3.lige

Súčasnosť - po roku 2000 ....  už nájdete v jednotlivých rubrikách na tejto stránke
 
Podrobnejšie z histórie nájdete na týchto stránkach. Materiály sú postupne doplňované z archívu a pamäte členov ŠK Modranka

História šachu
v Modranke
          Spracoval Ján Kozinka  
 
  

 

  Šach v Modranke sa hral už začiatkom 30-tych rokov minulého storočia. Zo silných šachistov tejto doby je potrebné spomenúť aspoň hráčov ako dôstojný pán Masár, Ján Kozinka starší, Kralovič, Jozef Horváth, Jozef Domanický, Ján Čambál, Pavelka a veľa ďalších. Hrávalo sa na farskom úrade a u „Fuga”, ale i v domácnostiach. Bol to neorganizovaný príležitostný šach.

 

  Prvý oficiálny prebor Modranky sa uskutočnil v roku 1954/55. Víťazom bol Ján Kozinka ml. Na základe umiestenia v tomto prebore vzniklo po prvý krát družstvo Modranky, ktoré pomerne dobre obstálo v okresnom prebore, keď neprehralo ani s víťazom okresného preboru družstvom Slavoj Trnava. V družstve sa vystriedali hráči Ján Kozinka ml., J. Kralovič, Jozef Horváth, Ján Čambál, Jozef Domanický, Ján Kozinka st., Anton Kozinka, Marián Kozinka, S. Zvolenský, J. Čápka. Aký bol o šach záujem vidno i z toho, že keď sme zmeškali osobný vlak do Cífera starší páni rozhodli, že sme cestu na majstrovský zápas s Cíferom absolvovali popri koľajniciach peši (!!!) a zápas sme vyhrali! Tak isto i v Hrnčiarovciach. Prví piati tvorili družstvo, ktoré po linke DSO Sokol vyhralo krajský prebor a skončilo druhé na Slovensku. Hráči Jozef Horváth, Ján Čambal, Jozef Domanický a Ján Kozinka ml. sa zúčastňovali mestských a okresných preborov. Ján Kozinka ml. sa dokonca stal preborníkom okresu.1956/57 a skončil v krajskom prebore na 4. až 5. mieste (Trenčianske Teplice).

 

  V tomto čase dosiahol i dorastenec Marián Kozinka v krajskom prebore v 1956 druhé a v 1957 tretie miesto. Odchodom Jána Kozinku ml. na základnú vojenskú službu prišlo k útlmu v šachovom dianí.

 
 

  Oživenie šachu a tzv. druhá fáza organizovaného šachu v Modranke nastala po šachovom turnaji v Obzore pri mori (Bulharsko), kde sa ho zúčastnili funkcionári i hráči vtedajšieho ŠO Stavbár OPS Modranka. Po návrate z dovolenky sme sa prihlásili do okresného preboru. V našom družstve sa vystriedali hráči Ján Kozinka ml., Anton Kozinka, Ján Čambál, Jozef Horváth, Behan, Ševčík, L.Mara, Vladimír Fridrich, Pavol Dobiš, Viliam Procházka.

 

  Pomohli nám i priatelia z Trnavy a postupne do šachového klubu prichádzali Alojz Gajarský, Eduard Zárecký, Michal Selnekovič, Dezider Šalát, Július Kováč a Július Gajarský.  No najväčšiu posilu sme získali príchodom mladých inžinierov z „atómky“, ktorých priviedol Július Gajarský. Niekoľko sezón v súťaži takto reprezentovali Modranku Juraj Václav, Vladimír Kaliský, a Július Kompas.

 

  Postupne sme si vychovávali vlastnú základňu od žiakov až po dorast. Nezištne sa mládeži venoval Ján Kozinka, či už tréningom v šachovom krúžku na základnej škole v Modranke alebo na tréningoch na štadióne v Areáli zdravia.

 

  Vrátil sa domov i Ing. Severín Petko. A tak sme mohli prakticky nepretržite hrať krajský prebor družstiev. Za dobrú prácu s mládežou nám okresný šachový zväz pridelil usporiadať tri krát okresný prebor žiakov a dorastencov. Z vlastných radov sa najlepšie umiestňovali Branislav Sekera, Roman Kozinka, Martin Beníček a ďalší. Ďalej boli uskutočnené 3 finále riešenia šachových úloh.

 

  Odohrali sme nespočetné množstvo turnajov najmä v bleskovej hre .Hrával sa pravidelne turnaj na počesť oslobodenia Modranky. Najčastejšie vyhrával Ján Kozinka, ale úspešní boli aj ďalší hráči. Víťazom aspoň jedného turnaja z tohto obdobia boli Ján Kozinka, Alojz Gajarský, Michal Selnekovič, Eduard Zárecký, Ing. Severín Petko, Anton Kozinka, Branislav Sekera, Július Kompas, Vladimír Kaliský, Július Gajarský, Juraj Václav, Jozef Horváth, Ján Čambál, Kralovič, Rudolf Bielokostolský, (ak som niekoho vynechal nech mi to prepáči neviedli sme v tom čase presné záznamy). Týmto stručným určite nie vyčerpávajúcim prehľadom sa končí druhé obdobie v šachovom živote v Modranke.

 

Tretia fáza je už zdokumentovaná vďaka súčasnému predsedovi oddielu Júliusovi Gajarskému.

 

 

 

  Tých niečo vyše 50 rokov šachu v Modranke organizačne zabezpečoval Ján Kozinka s pomocou priateľov a záujemcov o modranský šach.

 

 

 
 
 

  Prevažná časť tohto článku bola konzultovaná s Petkom Severínom a žijúcimi pamätníkmi z Modranky.

 
 

 

 

   Poznámka:

 

  Spomienky na začiatky modranského šachu vznikli vďaka anonymnému záujemcovi ktorému sa nepáčilo strohé odbavenie minulosti šachu v Modranke.

 

 

 

 

 

  Históriu šachu v Modranke napísal Ján Kozinka, dlhoročný výborný hráč a neúnavný organizátor šachového života v Modranke.

 

 

 

 

 
Svoje spomienky na šach v Modranke od roku 1975 využil pri redakčnej úprave článku Július Gajarský.

 

 

 

 


Profily hráčov a členov ŠK Komplet Modranka
Ján Kozinka
Medailón k 70.narodeninám
 
.... "Šachy som sa naučil hrať od otca. Praktické skúsenosti som získal hraním s katolíckými kňazmi v Modranke a v Slovenskom Mederi /Palárikovo/. V rokoch 1952-53 som sa stal preborníkom gymnázia v Nových Zámkoch . V rokoch 53-54 gymnázia v Topoľčanoch. V rokoch 1954-55 v Trnave. Bol som dorasteneckým preborníkom kraja Nitra /1953-54/ a účastníkom preboru ČSR v Ostrave /žiaľ veľmi neúspešne/ Som majster okresu Trnavy 1956-57 a okresu Pezinok 1957-58 u dospelých. Ďalej preborníkom TJ Žabokreky, TJ Veľké Ostratice a Modranka.
   Mimo aktívnej šachovej činnosti som  bol dlhoročným funkcionárom v telovýchovnej
jednote v Modranke, v Okresnom šachovom zväze v Krajskom šachovom zväze. Ako tréner šachu som do šachovej hry zaučil takmer neuveriteľne cez 150 záujemcov o šach z toho 18 dievčat. Taktiež som robil rozhodcu v nižších súťažiach.Hral som i korešpondenčný šach pokiaľ som nezískal presvedčenie že v tejto kategórii šachu vyhráva ten kto má kvalitnejší počítač.
Mimo toho som bol aktívny i v kompozičnom šachu. Kompletné zhodnotenie tejto činnosti v prípade záujmu nájdeš v Národnej osvete číslo 7/2006 kde moju činnosť hodnotí čestný predseda Slovenského i svetového kompozičného šachu Doc. Bedrich Formánek.
Naviac som získal niekoľko víťazstiev v rôznych turnajoch v bleskovej hre" ....
Ján Kozinka. 
(Niekoľko odkazov na činnosť Jána Kozinku, hlavne v oblasti kompozičného šachu nájdete  v rubrike Odkazy, Zaujímavosti    )
 
 
 Alojz Gajarský  (6.7.1933 - 19.11.1995)
Dlhoročný člen ŠK Modranka, šach hral v Modranke od roku 1975 až do roku 1995, počas ktorých odohral za družstvo vyše 100 majstrovských zápasov.
Predtým od roku 1962 hral za Lokomotívu Trnava. Účastník dorasteneckého preboru ČSR v roku 1951 v Chocni. Získal 3. miesto v Okresnom prebore (Trnava) 1965.  
Jozef Horváth Jeden zo zakladateľov šachu v Modranke a dlhoročný predseda šachového oddielu (na doplnení údajov sa pracuje...).
Michal Selnekovič (1923 - 1984)
 Bývalý hráč Lokomotívy Trnava, odohral za ŠK Modranka v sedemdesiatych rokoch minulého storočia niekoľko sezón (na doplnení údajov sa pracuje...).
Ján Čambal  Dlhoročný hráč ŠK Modranka (na doplnení údajov sa pracuje...).
Domanický (1918 - 1993)
 Dlhoročný hráč ŠK Modranka, hral aj za Lokomotívu Trnava (na doplnení údajov sa pracuje...).
Anton Kozinka  (na doplnení údajov sa pracuje...).
Rudolf Bielokostolský  Niekoľko sezón hral za ŠK Modranka úspešne na predných šachovniciach (na doplnení údajov sa pracuje...).
Pavol Kohoutek (11.1.1960 - 29.1.2005)  Hral za Modranku  3.ligu  viacero sezón (na doplnení údajov sa pracuje...).
 Tu sú výsledky zápasov jeho poslednej sezóny v  živote ... www.c7c5.com/league.php
 
 
................................. Súčasní hráči ŠK Komplet Modranka
 
Petko Severín 
 
   
 
Kozinka Ján
 
 
Sekera Branislav
 
  
 
Lopatievov Alexander
   
 
Mackovič Miroslav
   

 
Július Gajarský
   
 
Lukáč Tomáš
  
 
Zárecký Eduard
   
 

Dobiš Pavol
 

Kozinka Roman
   
 
  Stručná história Modranky
  Prvá písomne doložená správa o Modranke pochádza z roku 1258 a uvádza pomenovanie obce Megeret. Neskôr sa názov menil: Magarad, Mogorod, Mogyrod, v roku 1347 v súvislosti s desiatkami odovzdávanými Ostrihomskej kapitule Magerad, koncom 18. storočia Moderdorff, alebo Modersdorf, v 19. storočí Moderdorf, či Modorfalva, začiatkom 20. storočia pomaďarčene Vágmagyarád, po 1. svetovej vojne Moderdorf a od roku 1927 Modranka.

Rôzne archeologické nálezy potvrdzujú osídlenie územia Modranky od paleolitu, cez neolit, mladšiu dobu bronzovú, laténske, rímske i veľkomoravské obdobie.

1270 - v súvislosti s vinicami spomína panovník Štefan V. i Modranku. Je isté, že už pred týmto rokom bola vo vlastníctve mesta Trnava a ako poddanská obec s kratšími obdobiami iných vlastníkov, bola neustále vo vlastníctve Trnavy

1430 - Husiti získali Trnavu i Modranku

1531 - Ferdinand I. udelil Trnave právo vyberať kráľovskú daň na desať rokov aj v poddanských obciach, teda aj v Modranke

1544 - spomína sa dolný rybník pri Modranke

1551 - tábor nemeckých vojakov pri Modranke

1558 - pre škody zapríčinené vojskom bola Modranke odpustená časť daní a poplatkov

1576 - kvôli epidémii býval u Františka z Modranky lekár z Banskej Štiavnice

1585 - richtárom Modranky bol Pavol Linčiansky. Poddaní okrem polí vlastnili aj zeleninové záhrady, s ktorými mohli voľne disponovať. Pestoval sa tu aj vinič. Obyvatelia mohli spoločne využívať lúku na kosenie. Vojsku museli povinne dávať potraviny, chlieb, víno, ovos pre kone, prípadne i povozy. Neraz si však vojaci i sami brali ba aj drancovali.

1593-1602 - v písomnom výkaze za tieto roky takto vzniknuté škody dosahovali 18 tisíc zlatých. V dejinách sa spomína drancovanie obce vojskami Bočkaya, Betlena, Tokoliho a Rákociho. Modranka trpela tieto ťažkosti spolu s mestom. Neustále boje vyčerpávali mestskú pokladnicu.

1667 - Trnava dala Modranku do zálohy.

1674 - Trnava dala Modranku do zálohy znova, takže sa stala majetkom arcibiskupa Juraja Selepčeniho-Pohronca. V Modranke často bývali požiare, neúrodné roky, cholera i povodne.

Prvá a Druhá svetová vojna si vzali obete aj z Modranky. Pomníky pripomínajúce mená padlých sa nachádzajú v areáli kostola v Modranke.

V tridsiatych rokoch prišla veľká hospodárska kríza. V tej dobe bolo v Modranke dvanástoro obchodníkov, pätnásti remeselníci a dva mlyny.

Od roku 1972 Modranka tvorí mestskú časť Trnavy.

 
   Šachová história - (ŠK Modranka) 
Poznámka:  v prehľade sú aj informácie, keď hráči Modranky hrali v  Lokomotíve Trnava)
 
Cenné historické materiály o poskytol Miroslav Puškáš, postupne ich budeme dopĺňať na našu stránku
Rok Udalosť
1956 Trnava - dorast  1. Lesný 12/14  2.Kozinka Marián 11  3.Fiala 11 b.
1957 Tr.Teplice - jednotlivci  1.-2.Weizer, Pavlík 10 b.,  6. Kozinka Ján 7,5 b.
Dorast 1-2. Molčan, Fiala 9, 3. Kozinka Marián 8 b.
1958
Dorast 1. Plachetka 9/10, 2.Kozinka Marián 8,5 b.  
1959 Tr.Teplice - jednotlivci 1.Pavlík 8/10 4.Plachetka 6 8.Bakoš 4, 11.Selnekovič 2 b.  
1963 Trenčín bleskový turnaj 1. Kaválek 10/11, 2.Plachetka 9, 14.Kozinka J. 17. Bakoš, 23.Puškáš, 40. Gajarský A. (57 hráčov)  
1964 Trenčín bleskový turnaj: 1. Hába,  8.Gajarský A., 9.Bakoš, 11. Šimurda

Trnava bleskový turnaj (3.skupiny po 10 hráčov):
"A".  1.-2. Šimurda, Puškáš 8, 7.Kozinka J. 4, 8. Gajarský A. 2.
"B". 1. Mach 7,5,  2.Horváth 7,  7. Domanický 2,5

Okresný prebor  - finále: 1. Beneš 11/11, 2. Bakoš 9,5, 3.Kozinka 8,5, 10.Gajarský A. 2,5
 
     
     
   Výsledky ŠK Modranka v súťaži družstiev  
1986 MO I.tr. 1.Modranka 20 2.Vrbové 19. 3.L.Trnava D 17,.... 10. Spartak Trnava B 6, 12.Spartak Trnava C 5  
1986 1.Spartak Trnava, 2.Trebatice,  3. Drôtovňa Hlohovec, 4.ŠK Modranka....  
1987 MK A  1.Senica 20,  2.Spartak Trnava 17,  3. Lokomotíva Trnava D 14, ... 9.Modranka 8 b. (12 družstiev)  
1988 MK B 1.Spartak Trnava 19,  2.Skalica 17, 3.Jur 15, 4. Lokomotíva Trnava D 13, ... 10.Modranka 8 b. (12 družstiev)
MO B 1.Vrbové B, 2. lokomotíva Trnava E, 3.Lokomotíva Hlohovec, 6.Lokomotíva Trnava D, 8.Modranka B (5.členné družstvá)
 
1989 Oblastné majstrovstvá D  1. Lokomotíva Trnava B 19. 2.Cífer 18 3.Lokomotíva Hlohovec, 6.Lokomotíva Trnava D, 10.Modranka B  6 (12družstiev)  
1990    
1991 Majstrovstvá okresu Trnava: 1.Lokomotíva Trnava D 22, 2.Trebatice,  3.Modranka, 4.Piešťany C po 20 b., 5.Drahovce 14...  
1992 Majstrovstvá okresu Trnava: 1.Piešťany C , 2.Chtelnica, 3.Smolenice, 4.Modranka, ....  8.Lokomotíva Trnava E...  
1993-94 Divízia B2  1.Lokomotíva C 18, 2.-3. Cífer, Atlantik Trnava 17, 4.Topolčany 13, 12.Modranka 6b.  
1995-96  MO 1.D.Krupá, 2.Lokomotíva D, 3.Chtelnica, 4.Drahovce, 5.Modranka B.  
1996-97 MO 1.Lokomotíva C, 2.Hlohovec C, 3.Chtelnica, 4.Plutón Piešťany 5.Piešťany C, 6.Drahovce, 7.Modranka B.  
1996-97 3.liga 1.D.Streda A, 2.Pieš5any B, 3.Skalica, .... 7.Modranka
 
1997-98 5.liga 1.Trebatice B, 2.Cífer B, 3.Lokomotíva D, 4.Modranka B.  
1997-1998 3.liga 1.D.Streda B 29, 2.Hlohovec C 28, 3.Osuské 22, .... 9.Modranka 12   
1998-1999 3.liga 1.Senica 31, 2.Piešťany B 27, 3.Osuské 24, 4.Modranka 20
(Individuálne výsledky: Gajarský 9/11, Kozinka R.8/11, Kozinka J. 7,5/11, Sekera 6,5/11...)
 
1999-2000 3.liga 1.Piešťany B 33, 2.-3. Trebatice a Hlohovec C 25, ....7.Cífer 13, ...10.Modranka 11
(Individuálne výsledky:
Kozinka R.6,5/10, Sekera 5,5/7, Kozinka J. 5,5/10, Mackovič 5/6...)
 
2000-2001 3.liga A2 1. Trebatice 31, 2.Hlohovec C 30, 3.Cífer 21, ...7.Modranka 15
(Individuálne výsledky:
Sekera 3,5/9, Kozinka R.5,5/10, Puchart (L) 5,5/10, Šturdík 2,5/9, Kohoutek 5/9, Gajarský J. 5/8, Mackovič 4,5/8, Kozinka J. 8/10,...)
 
2001-2002 3.liga A2 1. Osuské 27, 2.Modranka 23, 3.Skalica 22, ..... 8.Cífer 16, 9.Lokomotíva Trnava B 15....
(Individuálne výsledky: 
Kozinka R.3,5/9, Sekera 3,5/5, Kohoutek 5/9,  Gajarský J. 1/7, Šturdík 6/10,  Mackovič 6,5/8, Kozinka J. 7/11, Beníček 3/4...)
 
2002-2003 3.liga A2 1. Trebatice, 2.L.Trnava B ......  7.Modranka, 12.Cífer
 
2003-2004 3.liga A2 1. Trnava B 27,..... 11.Modranka 7,
 
2004-2005 3.liga A2 1. D.Streda , 11.Modranka 12, 12.L.Trnava C 7 - zostup ŠK Modranka do 4.ligy
(Individuálne výsledky:  Sekera 5/8, Šturdík 4,5/10, Kohoutek 2,5/4, Mackovič 6/11, Zárecký 1,5/7, Gajarský J. 4,5/10, Lukáč 7/11, Kozinka J. 3/8, Petko S. 2/5, Longauer 2,5/6..)
 
2005-2006 4.liga A22 1. Galanta 33, 2.Modranka 28,....... 11.Modranka "B" 6
(Individuálne výsledky:  A - Sekera 4/6, Šturdík 6,5/9, Mackovič 4,5/7, Lukáč 6,5/10, Zárecký 5/6, Lopatievov 7/7, Gajarský J. 6,55/9.
B - Kozinka J. 4/10, Michalík 2,5/3...)
 
2006-2007 4.liga A22 1.Modranka "A" 33,2.O.Potôň 26, 5.D.Krupá,  7. Trnava D.........12.Modranka "B" 7.
(Individuálne výsledky:  A - Sekera 7/11, Šturdík 6,5/7, Mackovič 7/10, Lukáč 7,5/10, Zárecký 2/2, Lopatievov 10/10, Gajarský J. 5/5.
B - Kozinka J. 4,5/10, Severín Petko 2/9, Patrik Petko 3/9, Marek Petko 3,5/8, Hermanský 3/9...)
 
2007-2008
3.liga A2 1.Lokomotíva Trnava B 26 b., Piešťany B 20 b., 3. Cífer 19 b. ..... 5.Modranka "A" 18 b.....
(Individuálne výsledky:  A - Sekera 5,5/10, 2. Búry 1/3, Lopatievov 5/11, Mackovič 2/10, Kozinka R. 5,5/8, Zárecký 6,5/11, Lukáč 5,5/10, Gajarský J. 5,5/11, Kozinka J. 5/9, Petko S. 0,5/3, Dobiš 0,5/1, Babirát 0/1

5.liga TT-HC-PN 1.Modranka B 34 b., 2.Piešťany D 33, 3.Lokomotíva jun. 28...
Individuálne výsledky B: - Kozinka J. 10,5/14, Longauer 5/6, Severín Petko 7/10, Marek Petko 6/9, Dobiš 2/4, Hermanský 8/11, Patrik Petko 8/10, Rau 3,5/6  ...)
 
2008-2009
3.liga A2  1.Modranka "A" 27 b., 2. ŠK Skalica  25 b., 3. Piešťany B 22 b.. .....6.Cífer 18 b.,.... 10.Lokomotíva C 11 b.....
(Individuálne výsledky:  A - Sekera 7/9, 2.Šturdík 5/11, 3.Lukáč 5/10, 4.Lopatievov 7,5/11, 5.Kozinka R. 9/11, 6.Zárecký 6/10, 7.Mackovič 6,5/11, 8.Gajarský J 5/9, Kozinka J. 1,5/, Mackovič Matúš 2/3

4.liga A22 1.Potônska Veža A 28 b., 2.Sereď 27b., 3.Cífer B 19b. ..... 6.Modranka B 16 b....
Individuálne výsledky B: - Zárecký 2/2, Lukáč 3/8, Kozinka J. 7,5/10, Longauer 1/3, Dobiš 2/3, Severín Petko 2/6, Patrik Petko 0,5/2, Rau 5,5/8, Marek Petko 1,5/3, Hermanský 0/1, Gajarský Jakub 3,5/5, Rusnáčik 0/3, Kavoň 1/2)
 
5.liga TT-HC-PN 1.Vrbové B 35 b.,   2.Modranka juniori 30 b., 3.Hlohovec D 25 b....
Individuálne výsledky juniori: - Račko 2/4, Rau 10,5/12, Petko Patrik 2/6, Gajarský Jakub 10/10, Kavoň 8/10, Nguyen 2/2, Rakús 6/10, Rezbárik 2,5/8, Ležovič Maroš 3,5/4
 
 
Podrobnejšie výsledky a informácie o účinkovaní ŠK Komplet Trnava Modranka v ligových súťažiach od roku 2008 nájdete v rubrike Ligy
 
2009-2010
2.liga A  12.Modranka "A" 4 b., 1.Osuské A 31 b. 2.Pezinok 29 b. , 3. D.Streda B. 4. DP Bratislava 17 b. 5. Strelec D.evínska Nová Ves, 6. Slávia STU Bratislava, 7.Modra B, 8.Piešťany, ....
(Individuálne výsledky:  A - Sekera 0/3, 5/11, 3.Lukáč 6/10, 4.Lopatievov 7,5/11, 5.Kozinka R. 9/11, 6.Zárecký 6/10, 7.Mackovič 6,5/11, 8.Gajarský J 6/11, Kozinka J. 1,5/, Mackovič Matúš 2/3

4.liga A22 1.Potônska Veža A 28 b., 2.Sereď 27b., 3.Cífer B 19b. ..... 6.Modranka B 16 b....
Individuálne výsledky B: - Zárecký 2/2, Lukáč 3/8, Kozinka J. 7,5/10, Longauer 1/3, Dobiš 2/3, Severín Petko 2/6, Patrik Petko 0,5/2, Rau 5,5/8, Marek Petko 1,5/3, Hermanský 0/1, Gajarský Jakub 3,5/5, Rusnáčik 0/3, Kavoň 1/2)
 
5.liga TT-HC-PN 1.Vrbové B 35 b.,   2.Modranka juniori 30 b., 3.Hlohovec D 25 b....
Individuálne výsledky juniori: - Račko 2/4, Rau 10,5/12, Petko Patrik 2/6, Gajarský Jakub 10/10, Kavoň 8/10, Nguyen 2/2, Rakús 6/10, Rezbárik 2,5/8, Ležovič Maroš 3,5/4
 
 
TOPlist